viogonia
Viogonia

scudovaris

scudovaris

448-449Viogonia

Γάντι λεμφοιδήματος CLASS II 25-30mmHg

418Viogonia

Αντιθρομβωτικό μονοκαλσόν (άνω 1,75cm ύψος – αριστερό πόδι) 18-24mmHg

417Viogonia

Αντιθρομβωτικό μονοκαλσόν (έως 1,75cm ύψος – αριστερό πόδι) 18-24mmHg

416Viogonia

Αντιθρομβωτικό μονοκαλσόν (άνω 1,75cm ύψος – δεξί πόδι) 18-24mmHg

415Viogonia

Αντιθρομβωτικό μονοκαλσόν (έως 1,75cm ύψος – δεξί πόδι) 18-24mmHg

427Viogonia

Αντιθρομβωτική κάλτσα ριζομηρίου με σιλικόνη (άνω 1,75cm ύψος) 18-24mmHg

426Viogonia

Αντιθρομβωτική κάλτσα ριζομηρίου με σιλικόνη (έως 1,75cm ύψος) 18-24mmHg

414Viogonia

Αντιθρομβωτική κάλτσα κάτω γόνατος (άνω 1,75cm ύψος) 18-24mmHg

413Viogonia

Αντιθρομβωτική κάλτσα κάτω γόνατος (έως 1,75cm ύψος) 18-24mmHg

464Viogonia

Καλσόν CLASS III (έως 1,75 ύψος) 34-46mmHg

411Viogonia

Μονοκαλσόν CLASS III αμφιδέξιο (άνω 1,75cm ύψος) 34-46mmHg

410Viogonia

Μονοκαλσόν CLASS III αμφιδέξιο (έως 1,75cm ύψος) 34-46mmHg